Böcker

Guis poesi, musikalier, essäer, barnböcker och dramatik är utgivna på Edition Diadorim Arts och finns på Adlibris, Bokus m fl nätbokhandlare.

Kompositioner, texter och partitur (2005)
Tingen som styrde vinden, en bilderbok med Cornelia Claeson (2006)
Det stora äventyret, en bilderbok med Torsgårdens förskola (2008)
Brutala dikter, poesi och illustrationer (2009)
Gonzaguiana, texter, bilder, musik och impressioner kring den brasilianske folkmusikern Luis Gonzaga, utgiven i Brasilien (2012)
A Caravela, poesi, utgiven i Brasilien (2012)
Karavellen, poesi och illustrationer, sv. övers av Ulla Gabrielsson (2013)
Kungsgatan, pjäs om en gatumusikers liv, sv. övers Ulla Gabrielsson (2017)
Staten som konstnär, essäer om kultur och politik (2018)